Цікава інформація про робочий час та його види

Сьогодні на цю тему консультує наших читачівзаступник начальника відділу Сколівського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Віра Андрейків.

Пані Віро, думаю, що нашу розмову слід розпочати із з характеристики, робочого часу. Так, що ж таке робочий час?

Законодавець визначає поняття робочий час якчас, протягом якого працівник зобов’язаний виконувати трудову функцію відповідно до трудового договору і законодавства про працю.

Які ж є види робочого часу?
Трудове законодавство встановлює такі види робочого часу:
• нормальної тривалості;
• неповний робочий час;
• скорочений робочий час.
Як бачите, вони розрізняються за його тривалістю.
Про що йде мова, коли говоримо проробочий час нормальної тривалості?
Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.Оце і є робочий час нормальної тривалості.
А для кого установлюється скорочений робочий час?

Скорочена тривалість робочого часу установлюється для певних категорій осіб. Так, зокрема, передбачена ця гарантія для неповнолітніх осіб:

• для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень;
• для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.
Зауважу, що тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для кожної з категорій осіб відповідного віку, які зазначені вище.
Хто ще має право на скорочену тривалість робочого часу?
Цим правом наділені також: працівники, зайняті на роботах з шкідливими умовами праці, – не більш як 36 годин на тиждень. Причому, перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується у порядку, встановленому законодавством.
Зауважу, що законодавством встановлюється також скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).
Важливо, що скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю.
За яких умов установлюється неповний робочий час?
Неповний робочий час, а саме: неповний робочий день або неповний робочий тиждень- може установлюватися за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Цікаво й те, що це може відбутися як при прийнятті на роботу, так і згодом після кількох років роботи працівника. Зазначу, що на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі, таку, що знаходиться під її опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати й неповний робочий день або неповний робочий тиждень.
Як здійснюється оплата у такому випадку?
Оплата праці у цьому випадку провадиться пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.Звертаю увагу, що робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Ми продовжимо співпрацю із Стрийським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На даний час система безоплатної правової допомоги працює дистанційно. Для отримання: правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:
*зателефонувавши: 067 16 77 144 (Стрийський місцевий центр), на гарячу лінію 0800 21 31 03
*надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:
https://www.facebook.com/Stryi.Legalaid.UA/
*надіславши листа на одну з адрес електронної пошти:stryy.lviv@legalaid.lviv.ua (Стрийський місцевий центр),
*залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян
*довідково-інформаційною платформою правових консультацій «wikilegalaid»
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: