Заняття фізичною культурою та спортом є хорошою профілактикою захворювань

Заняття фізичною культурою і спортом є дуже ефективними для профілактики захворювань, зміцнення генофонду, підвищення психофізичного здоров’я.

При формуванні особистості величезне значення має фізичне виховання. У дитячому та підлітковому віці закладається фундамент фізичного розвитку і здоров’я, тому «дружити» з фізичною культурою і займатись нею необхідно з дитячого віку. Актуальність проблеми збереження здоров’я дітей в Україні важлива як ніколи, оскільки майже 90% дітей дошкільного віку, учнів і студентів мають відхилення у здоров’ї. Фізична культура і спорт сприяють не лише розвитку фізичних якостей дитини (сили, витривалості, швидкості, гнучкості, спритності), а й розвитку комунікабельності, позбавляє від комплексів. Фізичні навантаження дуже добре впливають на успіхи у розумовій діяльності, що аж ніяк не є зайвим для учнів та студентів. Заняття спортом та фізкультурою виховують волю, мужність, наполегливість у досягненні мети, почуття відповідальності. Під час виконання фізичних вправ в організмі людини відбувається безліч процесів, вивчення яких здійснює спортивна медицина, яка займається визначенням стану здоров’я, фізичного розвитку та функціонального стану систем організму людини. Вчені довели, що розумова працездатність суттєво залежить від рухової активності людини. Недостатня кількість фізичних навантажень та  неправильне застосування фізичних вправ, можуть радше негативно впливати на розумову діяльність людини, ніж бути корисними. Систематичні заняття фізичними вправами підвищують концентрацію, лабільність і динамічність нервових процесів, що зумовлює ефективний вплив на розумову діяльність. У сучасному світі з’явилися певні перепони для поширення фізичної культури та спорту, це і  недолік фінансування, і малорухливий спосіб життя, не кажучи вже про відсутність реклами фізичної культури та спорту.  Сучасна молодь часто не має можливості, чи достатньої мотивації для того, щоб підвищити рівень свого фізичного розвитку, що сприяє більшому поширенню таких «хвороб суспільства» як нікотинова залежність, алкоголізм, наркоманія – переважно в молодіжному середовищі.

За даними різних соціологічних опитувань  50% українських підлітків мають досвід куріння, 86% вживали алкоголь, а 18% пробували наркотики. Поряд із зазначеними чинниками набувають актуальності порушення інших компонентів збереження здоров’я дітей, що пов’язані із нераціональним харчуванням та низькою активністю дітей. Встановлено, що регулярно снідають у будні дні – 64% учнівської молоді та 83% – по вихідних. Достатню кількість фруктів споживають лише 17% опитаних. 45%  учнівської молоді  проводять у соцмережах чотири та більше годин щодня. Можна зазначити, що рівень фізичної активності сучасних учнів та студентів є недостатнім та низьким, і не сприяє підтриманню належного розумового стану, в результаті часто розумова працездатність слабка. Основними чинниками, що сприяли б підвищенню якості розумової активності учнів та студентів особливої уваги потребують: збільшення можливості природного фізичного розвитку, рухової активності. Тому найважливішим завданням вчителя фізичної культури є формування в учнів та студентів знань про здоровий спосіб життя, вмінь та на­вичок щодо само­стійних занять фізич­ними вправами, а також залучення їх до сис­тематичних занять спор­том.  Також важ­ливим є приклад здо­рового способу життя у сім’ї. Здоровий спосіб життя – це спосіб жит­тє­діяльності людини, який спрямований на зміцнення здоров’я людини та профі­лак­тику найбільш розпов­сюджених захворю­вань. Здоровий спосіб життя включає такі принципи: дотримання режиму дня, раціо­наль­не харчування, фізичну культуру, дотримання правил гігієни, відсут­ність шкідливих звичок, доброзичливе ставлення до оточуючих, активний відпочинок, сприятливі умови життя. Батькам необхідно створити сприятливий емоційний клімат у родині. Для того, щоб навчити дитину принципам здорового способу життя батьки повинні подавати приклад та самі дотримуватись цих принципів. Спільні активні заняття спортом захоплюють дітей, дозволяють покращити фізичний та нервово-психічний розвиток дитини. Необхідно запропонувати дитині вибрати ту спортивну секцію, яка їй найбільше подобається. Це дозволить зміцнити здоров’я та розширити коло спілкування.

Дотримання принципів раціонального харчування актуальним є в ранньому віці, коли відбувається активне формування організму дитини. Намагайтеся, щоб на вашому столі були корисні продукти та здорова їжа. Дотримуйтесь вдома режиму дня, що включає повноцінний сон, прогулянки на свіжому повітрі, чергування активної діяльності та відпочинку. Дотримання режиму дня дисциплінує дитину, допомагає встигнути виконати домашнє завдання та є корисним у подальшому кар’єрному рості вже дорослої людини. Негативне ставлення дорослих до алкоголю та паління є прикладом для дитини. Розуміння шкідливих наслідків тютюнопаління та вживання алкоголю певною мірою застереже дитину від цих кроків. Спільна праця батьків та дітей згуртовує родину, виробляє модель поведінки вашої дитини. Необхідно навчити дитину утримувати в чистоті тіло, одяг і приміщення. Займайтесь разом загар­товуванням. Загартовування зміцнює імунітет дитини і дорослих, піднімає настрій і поліпшує самопочуття. Формування навичок здорового способу життя в дитини є важкою спільною працею батьків та дітей, допоможуть зміцнити здоров’я, покращити самопочуття та запобігти розвитку різноманітних захворювань. Сучасний ритм життя вимагає все більш фізичної активності і підготовленості. Кожна людина прагне бути здоровою та щасливою. Здоров’я не купиш, тому потрібно робити все, щоб зберегти його. Академік Амосов стверджував: « Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх не можна». Стан здоров’я людини залежить на 20% від спадковості, на 10% від рівня розвитку медицини, на 20% від стану довкілля, на 50% від способу життя. Тому справедливі є слова: «Ваше здоров’я у ваших руках».

Фізична культура і спорт – це не тільки здоровий спосіб життя, це повноцінне здорове життя, яке відкриває все нові і нові можливості для реалізації сил і талантів. Це шлях, який допоможе прожити життя плідно та з радістю. Займайтесь фізичною культурою і спортом та будьте здорові!

 

Оксана ІВАНИЦЬКА,

викладач фізвиховання Стрийського фахового коледжу ЛНАУ.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: