Михайло ЦИМБАЛЮК: ПРОГРАМА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ МАЄ ОТРИМАТИ НАЛЕЖНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Наприкінці червня захід України вразили повені, що спричинили масш­табні руйну­вання – за оцінками, ще більші, ніж у цьому регіоні в 2008 році. Найбільше потер­піли помеш­кання в Івано-Франківській, Черні­вецькій та Тернопільській областях. Проте пот­рібно кожному з нас працювати на ви­передження і не допускати такої біди в май­бутньому, зокрема і на території Стрийсь­кого району. Тим більше добре знаю проб­лему укріплення дамби на річці Стрий – з цієї причини вже звернувся з депутатським запитом до нинішнього прем’єр-міністра.

 

У 2008 році Уряд на ліквідацію наслідків негоди виділив 1 мільярд доларів, нині – приблизно 700 мільйонів гривень. І це при потребі щонайменше 25 мільярдів гри­вень…

Акцентую увагу на тому, що ще 20 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив Державну програму роз­витку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки. Цей документ був спрямований на покращення со­ціального та економічного розвитку Українських Карпат, а також на під­вищення транс­портної доступності окремих гірських територій. Проти­паводкові заходи також були прописані в ній, але тут є одне «але» – на реалізацію програми не виділили в цьому році жодної гривні. Мож­ливо, якби на програму зна­йшли б гроші, таких наслідків від не­годи не було б. Але ігри у «якби­тологію» зараз людям не допомо­жуть. Відтак, увагу до проблем Карпатського регіону має намір привернути міжфракційне об’єд­нан­ня «Карпати», яке цього тижня створили у парламенті. Чи почують го­лоси небайдужих депутатів інші парламентарі та урядовці поки говорити рано, але обстоювати інте­реси громадян, які потерпають від природних ка­таклізмів просто необхідно, як і привертати увагу і протидіяти причинам повеней!

Адже у паводках в Карпатах можна звину­ва­чувати сильні дощі, погане берегоукріплення, але ос­новна причина – це вирубка лісів в Україні, яка сьогодні наймасовіша за останні 30 років.

Рубки лісів у Карпатах, як правило, відбуваються су­цільні, адже вибіркові робити дуже незручно – дерева перестають утримувати ґрунт. Відтак, якщо на певній ділянці, де відбулася суцільна рубка, ідуть сильні дощі, цей ґрунт змивається. Коли починаються дощі, більші за середні, вони вже не затримуються цими вирубаними в минулому ділянками, і вода просто стікає вниз. І це вже не просто вода, а вже справжня ріка бруду, яка забирає все на своєму шляху.

Варто також наголосити, що в країні повністю зруй­­но­вана система відновлення лісів. Так, на­приклад, ДП «Львівсь­кий лісовий селекційно-насін­нєвий центр» Державного агент­ства лісових ресурсів України функціонує силами місцевих бюджетів, а держава не виділила на найкращий лісорозсадник у Східній Європі жодної копійки. Унікальний центр вирощує щороку мільйон саджанців різних дерев і надає посадковий матеріал з найкращою генетикою у спеціальних контейнерах, які мають стовідсоткову приживлюваність. Проте на дер­жавному рівні такі успіхи, на жаль, нікому не цікаві.

До речі, у Парламенті опозиційні фракції роз­робили проєкт про зміни до бюджету і внесли його на розгляд до Вер­ховної Ради України. Документ доз­волить якнайшвидше спрямувати кошти для до­помоги постраждалим від повені лю­дям та кошти, не­обхідні для відновлення регіону, бо насправді зво­лікати не можна! Особливо неприпустимо гаяти час саме зараз – коли влада і так катастрофічно за­тягнула з вирі­шен­ням цього питання, і коли насу­ваються нові дощові загрози.

Вікторія ІЛЬКІВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: