АКТУАЛЬНО. COVID-19 і його вплив на ринок праці Стрийщини

Поширення коронавірусної ін­фекції негативно позначилося на жит­тє­діяльності не тільки кожного україн­ця, а й всіх жителів планети загалом. Через COVID-19 наші су­час­ники виму­шені  самоізо­лю­ватися від сус­пільства, при­пинити спілкування віч-на-віч з рідними, друзями, багато хто втратив ро­боту, а відповідно й поз­бувся заро­бітку. Звісно, через панде­мію зазнав змін і ринок праці. Про си­туацію, яка склалася у сфері зайня­тості Стрийського району, роз­повіла «Фортуні» директор Стрийсь­кого міськ­районного центру зайнятості Ро­мана Виш­ньовська.

 

– Романо Любомирівно, яка ситуація з реєстрацією безробітних під час карантину?

– Від початку карантину, тобто з 12 березня цього року, у Стрийському районі статус безробітного отримали понад 800 осіб. Станом на сьогодні послугами служби зайнятості з метою працевлаштування користуються 1430 безробітних, що майже у три рази більше, ніж було торік. У час пандемії запроваджені законодавчі зміни значно спростили умови реєстрації безробітних в службі зайнятості та пришвидшили процедуру отримання допомоги з безробіття, а посередницькі послуги клієнтам надаються виключно дистанційно, тобто пошуковці роботи мають змогу надсилати заяви про надання статусу безробітного та призначення виплати допомоги з безробіття на e-mail ЦЗ, використовувати для цього онлайн-портал державних послуг «Дія» або вкладати їх у поштові скриньки, що розміщені біля входу до центру зайнятості.

– Який мінімальний розмір допомоги з безробіття?

– Мінімальний розмір допомоги з безробіття на період дії карантину та впродовж 30 днів після його завершення збільшився з 650 до 1000 грн для незастрахованих осіб, а також тих, хто має тривалу перерву після звільнення з останнього місця роботи. Для застрахованих безробітних допомога нараховується відповідно до норм чинного законодавства із урахуванням страхового стажу і величини заробітної плати за останніх 12 місяців. Максимальний розмір допомоги з безробіття становить 8400 грн. Ще одна новація – від 12 березня цього року виплата допомоги з безробіття призначається від дня звернення особи до служби зайнятості і набуття статусу безробітного. Ця норма застосовується також у випадку, якщо клієнт звільнився з роботи під час карантину за власним бажанням (до карантину матеріальне забезпечення таким особам виплачувалося від 91 дня набуття статусу).

– Як діє урядова ініціатива щодо виплат на підтримку малому та середньому бізнесу?

– Для збереження здоров’я та уникнення коронавірусної інфекції кар’єрні радники надають безробітним послуги у телефонному ре­жимі, зокрема пропонують прийнятні варіанти роботи, організовують співбесіди з пра­цедавцями, запрошують тимчасово не­працюючих краян на вебінари, які проводяться на різноманітну тематику із використанням платформи ZOOM в онлайн-режимі.

Не припинилася й співпраця з місцевими фірмами і компаніями, від яких служба зайнятості продовжує приймати заявки про потребу у робочій силі. І ще один важливий момент: задля збереження робочих місць та надання фінансової підтримки малому та середньому бізнесу діє урядова ініціатива щодо виплати суб’єктам господарювання, у тому числі фізичним особам-підприємцям, допомоги з часткового безробіття. Державні кошти призначаються як працедавцям для виплати частини втраченої заробітної плати найманому персоналу, так і приватним підприємцям, які ведуть діяльність одноосібно. Термін подання заяви для отримання допомоги з часткового безробіття – 90 днів від моменту скорочення або зупинення діяльності, а встановлюється ця виплата за кожну годину скорочення тривалості робочого часу із розрахунку двох третин тарифної ставки.

– Скільки місцевих підприємців звернулися до центру зайнятості за державною підтримкою?

– До Стрийського міськрайонного центру зайнятості за державною підтримкою через припинення або скорочення виробничої діяльності у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів звернулося 325 місцевих фірм і компаній, які подали документи для повернення частини втраченої зарплати 820 співробітникам. Здебільшого це ті, які ведуть діяльність у сфері громадського харчування, туристичній галузі, торгівлі непродовольчими товарами, займаються готельно-відпочинковим бізнесом, надають стоматологічні послуги та ін. Останнім часом активізувалися фізичні особи-підприємці, які працюють одноосібно та звертаються із заявами про призначення допомоги з часткового безробіття для себе. Від 8 червня ми отримали від таких бізнесменів понад 300 заяв. А 58 підприємств уже отримали кошти від служби зайнятості і навіть встигли перечислити їх на рахунки 532 працівників.

Розмовляв Микола КАРПЕНКОВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

НОВИНИ КРАЮ.

Стартувала нова соціальна ініціатива «Добра шафа»